# نمونه_سوال_زیست_دوم_تجربی

نمونه سوال زیست واز 1 سال دوم تجربی

          2 درست  یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. الف-منشاء  سلول های مریستمی، سلول های بنیادی است.                                      ]درست□            نادرست□   [ ب-نوع بافت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 122 بازدید