زنجیره ی تنفسی

کربس:در این چرخه استیل کوا با اگزالواستات 4کربنه ترکیب و تولید اسید سیتریک 6کربنه مینماید سپس ماده ی 5 کربنه  آلفاستو گلوتاریکبوجود می اید .با از دست دادن  یک دی اکسید کربن دیگر ماده ی 4 کربنی بعد دو تا 4 کربنی دیگر که ایزومر قبلی هستند تشکیل میشوند .

فومارات – مالات – وسوکسینات ترکیبات 4کربنه اند .در هر چرخه ی کربس شش تا NADH2 ودو تا FADH2ودوتاAtPحاصل میشود .

در زنجیره ی انتقال الکترون یون های هیدروژن والکترون از مولکولی به مولکول دیگر انتقال یافته و در اخردر اختیار اکسیژن قرار گرفته وآب تشکیل می شود  این اعمال با دخالت  اکسیزوم ها رخ میدهد وزمانی که بستره غلیظ می شود و آب به فضای خارجی نفوذ می کند اکسیزوم ها زیاد و فعال می شوند .انتقال پروتون ها در عرض غشا یک بار به کمک

فلاووپروتیین ها به سمت فضای خارجی انجام ومیدان الکتریکی ایجاد می کند که موجب بازگشت پروتون از راه پمپ یا عامل راکر بهفضای داخلی می شود در این حالت الکترون ها هم بوسیله ی یوبی کینون در اختیار سیتو کروم ها قرار گرفته وانرژی حاصل از این انتقال به وسیله ی گردن پمپ بدام افتاده وبرای تولید  ATPمصرف می شود .

میتو کندری  اعمالی نظیر سنتز اسید های چرب مثل پالمیتیک  اولئیک واراشیدونیک و...را  انجام می دهد

در اوقات روزه داری به سمت چربی ها رفته  و به گوارش انها کمک می کنند همچنین موادی مانند لیپید پروتیین فلزات مانند اهن  کلسیم رنگ ها و ذرات مشابه ویروس را نیز در خود نگه میدارد

میتو کندری ها مانند باکتری ها غشا چین خورده دارند در غشا خود انزیم های تنفسی دارند ریبوزوم نوع s70دارند

وبه وسیله ی کلرامفنیکول مهار میشوند دارای DNA حلقوی هستند که همانند سازی میکند .قدرت تقسیم هم دارند

/ 1 نظر / 240 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1683741100