🎼 در برخی نقاط اقیانوس، میکروب‌های کوچکی به نام پیروسیستیس فوزیفورمیس (Pyrocystis fusiformis ) تجمع می‌کنند و در حین تشکیل و برخورد امواج، آب را روشن می‌کنند. زمانی که دو دانشجوی دانشگاه نیویورک مطلع شدند که این دینوفلاژله‌ها چنین پاسخی به ارتعاشات می‌دهند، کنجکاو شدند که اگر برای آن‌ها موسیقی پخش شود چه می‌شود. در چند سری آزمایش مشاهده شد که این میکروب‌ها مانند جمعیتی با لباس رنگی هستند که زیر نور سیاه می‌رقصند. این میکروب‌ها در طول روز ‌دی‌اکسید کربن استفاده کرده و اکسیژن پس می‌دهند و با این کار نقش مهمی در تنظیم توازن جو زمین بازی می‌کنند. در شب، میکروب‌های جمع شده نوردهی خود را آغار می‌کنند. وقتی چیزی مکانیکی مانند موج‌، جریان و حتی یک جاندار آرامش آن‌ها را بر هم می‌زند، یک واکنش شیمیایی موجب می‌شود ۴۵۰۰ منبع نور کوچک در هرکدام از آنها چشمک می‌زنند. این نورها ممکن است مانند چراغ هشدار برای اطلاع به جانداران عمل کنند تا این جانداران بتوانند قبل از اینکه مورد حمله قرار بگیرند، فرار یا حمله کنند! این دو دانشجو با پخش ضرب‌های موسیقی مختلف و قراردادن ظرف حاوی میکروب‌ها بر روی باند‌های در حال لرزش، مشاهده کردند که این میکروب‌ها چیزی حدود بیست ثانیه تحت تأثیر ضرب‌های سنگین می‌درخشند و پس از آن لازم است چیزی در حدود نیم ساعت به استراحت بپردازند تا بتوانند دوباره بدرخشند. ✅پ.ن: به تولید نور توسط این میکروبها بیولومینسانس یا زیست تابی گفته می شود. برگرفته از کانال اخبار میکروبیولوژی